Publicaties

The Art of Business Modelling

Mijn credo is : “Kennis delen is kracht”!. En hoe kun je dat beter doen dan wat je kent en weet te delen via digitale media en publicaties. Hier op de website, in boeken en enkele research papers. Hieronder staat een overzicht van geschreven boeken en papers. Sommige geheel alleen en andere weer met collega’s uit Nederland of zelf uit de gehele wereld. Onderstaande overzicht staat in chronologische volgorde, waarbij de meest recente publicatie bovenaan staat. Eerst volgen de boeken en daarna de papers.

Boeken

The Art of Business Modelling

The Art of Business Modelling

Een bedrijf starten of een nieuw product of dienst op de markt brengen is best wel mogelijk wanneer je ideeën hebt en als je wat geld kunt investeren. De uitdaging is natuurlijk om te zoeken naar continuïteit en ontwikkeling van je onderneming. En daar helpt dit boek bij. De periode van  verbetering van efficiency en effectiviteit is voorbij en de meeste organisaties zijn nu druk doende om hun business modellen op orde te krijgen. Je wordt aan de hand meegenomen en doorloopt de verschillende stadia zoals Start-up, Grow-up, Scale-up en Step-up waarin je organisatie zich zal begeven. Met de handvatten van het boek ben je in staat je organisatie door deze stadia te leiden en voor continuïteit te zorgen. De stadia kunnen in elke willekeurige volgorde doorlopen worden afhankelijk van de situatie van je organisatie. Kijk vooral ook op andere plaatsen en op het YouTube Kanaal voor verdere ondersteunende hulpmiddelen. Volg dan de link naar The Art of Business Modelling.

Lucratieve verdienmodellen in 60 minuten

Verdienmodellen
Sterk gerelateerd aan business models zijn de verdienmodellen. Deze twee zijn zeker niet hetzelfde. Een verdien model ligt binnen een business model en gaat er alleen over hoe een organisatie haar geld krijgt. Dus ook de kosten zijn geen onderdeel van een verdienmodel. Dit boekje geeft een overzicht van 19 verdienmodellen. In het boek heb ik ook een beschrijving opgenomen hoe je een verdien model selecteert en implementeert. Heel interessant voor je kan het toepassen van een ander verdienmodel zijn om zo je markt weer uit te breiden. Als bonus geef ik aan hoe je zelf een verdienmodel kunt ontwikkelen.
 

Business- & Managementmodellen

4e Druk

Alweer de vierde druk van mijn bestseller. Ik deze druk zijn geen modellen vervangen door anderen, maar alleen nieuwe modellen toegevoegd. Totaal bestaat de lijst al uit 146 modellen/acroniemen en tools. Naast de bekende indexen is er nu een zesde index aan toegevoegd. Dit is de index naar Organisatieprocessen. Op deze manier kun je via 19 processen een model vinden wat je in dat bedrijfsproces kan helpen.
 

Business Models for Teams

Business Modelling for Teams
Na het succes van Business Model Generation, het meewerken aan Business Model You is dit de derde in de reeks. Hierin komen BMG en BMY eigenlijk samen. Uitgaand van de BMG Canvas en alle individuele BMY canvassen kun je met Business Modelling for Teams je medewerkers in je team laten ontdekken wat hun toegevoegde waarde betekent voor de organisatie en toch bij het werk blijven wat je goed ligt. Een hele mooi ervaring om mee te schrijven aan een boek met 21 man wereldwijd waarvan de start een tweedaagse workshop in Amsterdam was.
 

Business Model You

Business Model You is overeenkomstig geschreven als Business Model Generation. Met dien verstande dat Business Model You opgaat voor personen en niet voor bedrijven. BMY maakt het mogelijk om je eigen toekomst vorm te geven in je professionele en/of persoonlijke omgeving. Met ongeveer 300 mensen wereldwijd is dit boek geschreven
 

111 Managementmodellen

3e Druk

Managementmodellen! Hoe zat het ook al weer en wanneer kan ik welk model gebruiken? Snel vinden welk model je nodig hebt kan door de diverse indexen in het boek zoals op naam, op toepassingsgebied, op auteur, op methodologie en op doel. Direct inzicht waar het model voor gebruikt kan worden, de achtergrond, de toepassingsgebieden, het resultaat en aandachtspunten.

 

101 Managementmodellen

2e Druk

 

 

In deze tweede druk van managementmodellen zij  er ten opzichte van de 1e druk een  aantal modellen vervallen en weer nieuwe toegevoegd. Er zijn 10 modellen vervallen en 36 modellen toegevoegd ten opzichte van 75 Management Modellen. Deze druk is ook vertaald in het Engels en Spaans

101 Managementkengetallen

101 Managementkengetallen
Succes van organisaties hangt mede af van de prestatie-indicatoren waarop gestuurd wordt. Vaak zijn er maar enkele nodig om de juiste sturing te kunnen vinden voor een bedrijf, een business unit of een afdeling. Om de juiste te kiezen is dit boek met een overzicht van ruim 350 kengetallen. De 101 kengetallen in het boek zijn uitgeschreven inclusief voorbeelden hoe ze in de praktijk werken en at je er me kunt. 250 kengetallen zijn opgenomen als overzicht met hun naam en de berekening er van.
 
 
75 Managementkengetallen
1e Druk

Een overzicht van veel voorkomende kengetallen waarmee organisaties in staat worden gesteld hun doelstellingen inzichtelijker te maken en daarmee de organisatie beter te sturen.

75 Managementmodellen

1e Druk

Eenvoudig  kiezen van het juiste model is heel eenvoudig met 75 management modellen. Elk model is in begrijpelijk taal beschreven op maximal 4 pagina’s.  Tijd besparen door snel zoeken naar het juiste model kan via d verschillende indexen zoals naar auteur, toepassingsgebied of methodologie.
 

Papers

Entrepreneurial decision making and the effect on business models

Decision making business models

Entrepreneurial Decision Making with respect to Future Investments