Scale-up

Lean Scale-up

Scale-up

Lean Scale-up helpt je verder te groeien met je businessmodel en de tractie van je businessmodel te verhogen. Hoe kom ik dan van een businessmodel naar een tractiemodel? En wat zijn de extra bouwstenen in de Scale-up canvas ten opzichte van de BMG-Canvas? Maak ook kennis met de ondersteunende videos.

Tractie-model

Omzet en winst zijn prestatieindicatoren die alleen maar terugkijken naar het verleden. Graag willen we vooruitkijken naar wat de toekomst ons gaat brengen. Het tractiemodel en de Klantfabriek brengt ons dichterbij deze mogelijkheden. Tractie geeft de exponentiële groei weer voor de toekomst.

Klanten-fabriek

De salesfunnel is een lineair proces. In de praktijk is dat anders op twee onderwerpen: referenties en terugkerende klanten. De funnel loopt van Acquisitie via Activatie naar blije klanten. Dit is een lineair proces. Maar bij activatie kan het iemand zijn die al klant is, terugkomt, of iemand die actieve referent wordt.

Groei-
strategie

Lean Scale-up staat in het teken van groeien. Hoe je kunt groeien lees en zie je in dit onderdeel. Leer hoe je met de "Groeimotoren" in je Klantenfabriek op drie verschillende manier kunt gaan groeien. Kies je voor de betaalde groeimotor, de kleefkracht groeimotor of de virale groeimotor.

Groeien met Lean Scale-up

Lean Scale-up Canvas

Je kunt je groeistrategie mooi in kaart brengen met de Scale-up canvas. Deze is afgeleid van de Business Model Generation canvas en aangevuld op de onderwerpen die voor de groei van je onderneming van belang zijn.
Lean Scale-up Canvas

Wanneer je de Lean Scale-up canvas gebruikt wordt je geholpen om je klantenfabriek en je tractie te volgen naar de door jou gestelde doelen. Aan de andere kant geef je weer welke beperkingen je tegenkomt in je groei en hoe je deze beperkingen gaat oplossen. 

Aan de rechterkant van de canvas geef je je doelstelling en je succescriteria op opdat je je tractiemodel kunt maken zoals in de rechterkolom is toegelicht. 

Aan de linkerkant geef je aan tegen welke beperkingen je aanloopt en hoe je deze beperkingen gaat oplossen opdat je je gewenste groei kunt realiseren.  

Midden onder van de canvas wordt inzicht gegeven welke middelen je nodig hebt om de groei te realiseren en op welke manier je deze investeringen gaat financieren. 

op deze manier heb je een totaal overzichtop welke manier je kunt groeien en je doelen bereiken. 

Tractiemodel

Bij het bouwen van je tractiemodel ga je werken vanuit je doelstelling. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn  dat je in 2 jaar met 450.000,- euro wilt groeien. In het begin zal deze groei  wat langzamer gaan dan naar het einde toe.

 

Tractie staat in de afbeelding bij Scale-up, maar past dus ook bij Start-up en Grow-up. Je rekent eerst het aantal actieve klanten uit die je nodig heb om break-even te draaien. Wanneer elke klant €100,- per maand omzet en je wilt een omzet realiseren van €150.000,- per jaar heb je €150.000,- / ( 12 * €100,-) = 125 klanten. Daarnaast moet je rekening houden met klanten die niet meer terugkomen. Dan kijken we naar de Life Time Value van een klant. Dat is de waarde die een klant aan omzet doet in de periode dat hij klant bij je is. Stel een klant blijft twee jaar klant. Dan is de life Time Value 2 * €100,- * 12 = €2.400,-. Dan moet je jaarlijks €150.000,- / €2.400,- = 63 klanten per jaar erbij krijgen. Je moet dus al 188 klanten hebben en dan groei je nog niet. Wil je doorgroeien naar een omzet van €200.000,- per jaar dan moet je dus (€200.000,- – €150.000,-) / €1.200,- = gemiddeld 42 klanten erbij. In het begin zal dat niet direct lukken dus de aantallen zullen exponentieel groeien zoals in de afbeelding weergegeven is. 

Instagram

In ontwikkeling!

YouTube

Kijk op The Art of Buisness Modelling voor meer uitleg en videos.